utorak, 18. siječnja 2011.

Dragutin Tadijanović - Srebrne svirale

Dragutin Tadijanović - Srebrne svirale

Bilješke o piscu:
Dragutin Tadijanović rođen je u Rastušju, kod Slavonskog Broda, 4. studenog 1905. u siromašnoj i brojnoj obitelji. Osnovnu je školu polazio u Podvinju, susjednom selu, pješačeći svakog dana po nekoliko kilometara. Te je rane đačke dane poremetio prvi svjetski rat koji je odmah odvukao oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodišnji
dječak, doživio je prvi susret s gradom. Gimnaziju je polazio u Slavonskom Brodu. Prve je četiri godine pješačio od Rastušja do Slavonskog Broda, svaki dan oko petnaest kilometara. Zatim je godinu dana stanovao u brodskom samostanu, a jednu godinu kod nekog građevinskog poduzetnika kao podučavatelj njegovih sinova i kćeri,
pa opet jednu godinu pješačio svakoga dana iz Rastušja u Brod i natrag. Sveučilišni je studij započeo 1925. na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu, a 1928. g. prešao je na Filozofski fakultet na kojemu je kasnije i diplomirao. U proljeće 1953. izabran je za izvanrednog, a 1965. za redovnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Tadijanović je počeo pisati pjesme vrlo rano: u trećem razredu gimnazije, u trinaestoj godini svog života, a sačuvao je samo one koje je napisao potkraj 1920. i kasnije.

O njegovoj poeziji:
Poezija Dragutina Tadijanovića, živog klasika i prvaka hrvatskog pjesništva, javlja se iz dubokog punog doživljaja, i kada se pjesnik vraća u rano djetinjstvo i mladićke dan zarobljen bojama zavičajnih pejzaža i melodijom svoje Slavonije, i kada u stihovima, na svoj način, poetski ispisuje kronologiju svog života na putovima izvan zavičaja. Njegove su pjesme osebujna ugođaja, slobodna stiha, dojmljive u svojoj sažetosti.

Uspomene
- Lirska pjesma koja nam govori o ljubavi
- Metaforičkog je značenja
- Tema: Pjesnikovo sjećanje na svoju ljubav
- Metafore – "Jesenas sam ostavio
Sedam zrelih jabuka
Da uvenu na granama,
Neuzbrane."
- Personifikacija – "... a kad bi večer raširila crna krila..."
- Pjesma je bogata epitetima – zrelih, neuzbrane, bijeli...
- Stih je slobodan, deveterac, tužna je ugođaja.
- Ritam je spor, polagan.

Pustoš
- Lirska pjesma
- Misaona (kontemplativna) pjesma.
- Tema: Usamljenost
- Pomalo turobna ugođaja.
- Preneseno značenje pjesnikove osamljenosti i tuge:
"Nigdje nikog nema:
Ni čovjeka, ni ptice.
... pusto mi je srce
i žalosno lice."
- Metafora – "prolazim kroz tišinu".
- Pjesma je sastavljena od tri kitice: dva dvostiha i kitice od jednog stiha.
- Slobodan stih bez rime.

Vraćanje u noć
- Sretna ugođaja
- Tema: Sjećanje na slike iz djetinjstva: povratak kosaca u predvečerje
- Kratka, ali snažna pjesma
- Pjesma je bogata epitetima – sivim, oštre, tamnim...
- Metafore - "noseći miris...; oštre im kose zaspale preko ramena..."
- Nostalgična je ugođaja, stih je slobodan, četverostih ili katrena, nema rime.

Kada prolaziš iznenada
- Lirska pjesma
- Tema: Ljubav jednoga mladog para (pjesnika i djevojke)
- Sastavljena je od tri pjesničke slike:
- U prvoj pjesničkoj slici pjesnik nam govori svoje osjećaje prema jednoj djevojci
- U drugoj pjesničkoj slici pjesnik susreće anđela koji korača i smiješi mu se (preneseno značenje)
- U trećoj pjesničkoj slici pjesnik opisuje anđela
- Pjesmu sam doživio kao neostvarivu ljubav
- Pjesma je bogata epitetima – iznenada, brzo, nestašno, veselo, sitno...
- Pjesma ima dva dvostiha i jednu katrenu

Dojam o djelu:
Mislim da se Tadijanović potrudio približiti elementarnom i izvornom lirskom izrazu, napustivši sve obveze u stihu: težište je stavio isključivo na pjesnički ritam u poetskom rasporedu riječi i građi rečenice. Po tome je najviše svoj, a istodobno i moderan pjesnik koji pronalazi nove, neotkrivene izražajne mogućnosti.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.