četvrtak, 16. rujna 2010.

Ivan Cankar - Istina i ljubav

Ivan Cankar - Istina i ljubav

Bilješke o piscu:
Ivan Cankar se rodio 10. svibnja 1876. g. u Vrhniki, pokraj Ljubljane.
Srednju školu je završio u Ljubljani, a zatim je otišao u Beč da uči tehniku.
Studije nije završio, ostao je književnik i živio od književnog rada.
U domovinu se vratio 1909. g. Za dvadeset godina rada napisao je
tridesetak knjiga objavljujući pjesme, pripovijetke, romane, drame, eseje i
kritike. Za poznavanje Ivana Cankara najvažnija je njegova proza.
Najpoznatije pripovijetke su mu: "Vinjete", "Knjiga za lakomisne ljude",
"Kuća Marije pomoćnice", "Sluga Jernej i njegovo pravo", "Grešnik
Lenart", "Moj život" i "Slike iz snova". Cankar je napisao i tri romana:
"Tuđinci", "Na klancu" i "Martin Kačur". Cankar je u svojim djelima
prikazivao ljude u borbi za malo sreće u životu povezivajući njihovu
sudbinu u snažnu cijeline. Posebno poglavlje u djelu Ivana Cankara je
sjećanje na djetinjstvo. Uz likove dijece svuda je i lik majke. Ivan Cankar
umro je 11. prosinca 1918. g.

Šalica kave

Tema: Ljubav prema majci
Osnovna misao: Treba biti dobar i obazriv prema onima koje volimo
Likovi: Ivan, majka

Sadržaj:
Ivan je došao kući i ostao tri tjedna. Bio je potišten i zlovoljan. Prve je
noći spavao u komorici. Kada bi se probudio vidio bi majku koja je
zabrinuta sjedila za stolom i jecala, kasnije se preselio nad krov, na
sijeno. Tu je pisao svoje prve ljubavne priče. Jednom je poželio popiti crnu
kavu. Znao je da u kući nema ni kruha, a kamoli kave. Majka ga je samo
pogledala i nije ništa odgovorila. Ivan se vratio u potkrovlje i nastavio s
pisanjem. Čuo je tihe korake. Kroz vrata je ušla majka noseći šalicu kave.
Bila je sretna, a Ivan joj je grubo odgovorio da mu kava sada ne treba.
Majka se ražalostila i otišla. Ivanu je bilo neugodno i žao, ali je bilo
prekasno za ljubaznu riječ.

Lisac

Tema: Dječakova ljubav pema liscu kojega drži zatvorenog iako zna da bi trebao živjeti slobodan u prirodi
Osnovna misao: Treba voljeti životinje i omogućiti im normalan život.
Likovi: Dječak, lisac

Sadržaj:
Dječak je imao mladog lisca koji je živio privezan samo nekoliko dana.
Kada je jednog jutra došao da ga vidi lisac je bio mrtav. Rekli su da se to
slučajno dogodilo, ali dječak je bio siguran da je životinja sama sebi
oduzela život. Uskoro je dobio drugog lisca. Dječak ga je hranio i pazio, ali
se lisac sve čudnije ponašao. Jednog jutra primjetili su da nema najljepše
kokoši. Drugi su put vidjeli kako pokušava uzeti kunića. Da ne bi napadao
životinje premješten je na usamljenije mjesto. Poslije nekoliko dana
diječak je otišao do kuće. Kada se vratio lisca više nije bilo, žene su ga
ubile jer je krao piliće. A ručali su tada pečene piliće.

Suhe kruške

Tema: Krađa krušaka iz ormara
Osnovna misao: Ne smije se krasti i misliti samo na sebe
Lica: Lina, Janez, Majka

Sadržaj:
Majka je košaricu suhih krušaka čuvala u ormaru da bi ih podijelila djeci nekom
posebnom prigodom. Janez i Lina nisu mogli dočekati taj dan. Na nagovor
sestre Line Janez je otkinuo dasku na ormaru i dočepao se krušaka. Kada je
napunio pune džepove otišli su iza kuće da ih pojedu. Činili su to nekoliko puta,
a osjećaj krivice se potpuno izgubio. Jedne nedjelje majka je otvorila ormar i
ugledala praznu košaricu. Svi su začuđeno gledali u majku koja je tražila krivca.
Progovorila je Lina i prstom pokazala na Janeza. Dok je Janez objašnjavao kako
je to učinio majka je sjela na klupu i zaplakala. Janezu je bilo žao, ali ništa nije
mogao učiniti.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.