nedjelja, 19. rujna 2010.

Vjenceslav Novak - Iz velegradskog podzemlja

Vjenceslav Novak - Iz velegradskog podzemlja

Bilješke o piscu:
Vjenceslav Novak rođen je u Senju 1859. godine. Osnovnu školu završio
je u rodnom gradu, a gimnaziju je polazio u Senju i Gospiću. U Zagrebu je
završio učiteljsku školu i potom radi kao učitelj u Senju. Nakon pet godina
rada upisuje Muzičku akademiju u Pragu, a po završetku studija dolazi u
Zagreb gdje se zapošljava kao učitelj glazbe na Učiteljskoj školi.
Od slabe učiteljske plaće teško živi i prehranjuje mnogobrojnu obitelj.
Razbolijeva se od tada neizlječive tuberkuloze i umire u Zagrebu 1905.
godine.

Mjesto radnje:
Grad Zagreb, pretežno njegov najsiromašniji dio u koji su se naseljavale
pridošlice iz čitave Hrvatske.

Vrijeme radnje:
Kraj XIX. stoljeća

Tema:
Težak život i bijeda pilara, koji rade teške fizičke poslove u svakodnevnoj
borbi za golo preživljavanje.

Pouka:
Ma kako teška bila borba za preživljavanje čovjek mora smoći snage da se
odupre porocima kao što su alkohol, a u današnje vrijeme i droga. Samo
jaki i čvrsti mogu smoći snage i znanja da sebi i svojoj obitelji osiguraju
bolji život i izbjegnu srljanje u nasilje i zločin.

Kratki sadržaj:
Mika je siromašan pilar koji sa svojim prijateljem Jankićem pili i cijepa
drva ljudima za zimu. Posao je nestalan i često nemaju ni groša. Hvataju
se svakakvih poslova u borbi za preživljavanje. Nažalost, novac često
potroše pijući u krčmi i dolaze kući pijani bez prebijene pare. U takvom
stanju, ne znajući što radi, Mika je premlatio svoju mezimicu Evicu i ona
od posljedica batina umire. Očajan je i luta uokola nemajući snage da se
vrati kući. Spašava ga žena koja je ispričala liječniku da je Evica pala sa
stepenica noseći drva.

Iz razgovora Mike i Jankića spoznaje se sva bijeda i siromaštvo ljudi koji
su živjeli u novonastalim gradskim četvrtima, bez struje, vode i
kanalizacije, ljudi koji su živjeli na rubu egzistencije, ljudi koji su u svom
beznađu i očaju upadali u pakao alkoholizma, nasilja, a nerijetko i zločina.

Analiza likova:
Mika

On je pilar koji ljudima pili i cijepa drva za zimu. Posao je kratkotrajan
i slabo plaćen, pa je stalno u potrazi za novim poslovima u borbi za
preživljavanje. Radi težak i naporan fizički posao, a ugodu traži u piću,
pa često dolazi kući u pijanom stanju. U duši je nježan čovjek koji voli
svoju obitelj samo što svoje osjećaje teško iskazuje. Bijeda i alkoholizam
dovesti će Miku do ubojstva vlastite kćeri.

Jankić
Čovjek koji je posve sličan Miki. Ima brojnu obitelj i teško je uspijeva
prehraniti. Radi zajedno sa Mikom i jedan drugome povjeravaju svoje
osjećaje. Kroz njihove dijaloge spoznajemo svu bijedu najsiromašnijeg
sloja ljudi iz velegradskog predgrađa.

Dojam o djelu:
Djelo me jako dojmilo. Mnogi ljudi su na ovaj način izgubili svoje najmilije.
Djelo je poučno i zanimljivo, a iako je vrlo kratko, govori nam kako samo
jedan trenutak može promijeniti cijeli život.

Najljepši ulomak:
"Cijelo poslijepodne hvatala je u vrućici neprestano ručicama svuda oko
šupljina kao da će nešto otrgnuti... a onda se smirila i najednom ugasila
kao svijećica... Doduše, liječnik je odmah rekao da neće biti dobro jer je
iznutra ozlijeđena... Božja volja! – izdahnula je i pozvala opet Miku da
pođe kući."

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.